Sag: Lille Strandstræde 13-15

Lille Strandstræde 013, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lille Strandstræde 13-15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lille Strandstræde 013
Kommune:
København
Omfang:
Hjørneejendommen Lille Strandstræde 15 med sidehus, forhuset Lille Strandstræde 13 og det bagvedliggende pakhus. F. 1950.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-338/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
26-06-2007
Begrundelse:
I 1984 er tinglyst en meddelelse om, at fredningen af Lille Strandstræde 13, matr.nr. 77 Sankt Annæ Øster Kvarter omfatter ”forhus og sidehus”. Denne meddelelse opfatter Kulturarvsstyrelsen som mangelfuld, da den ikke medtager den del af ejendommen, som efter 1952 har fået adressen Lille Strandstræde 15, og der ikke foreligger nogen beslutning om at ophæve fredningen på denne del af ejendommen.
Journal nr.:
2003-115/101-0018


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Lille Strandstræde 13 Matr.nr. 77, Sankt Annæ Øster kvarter Bygningshistorisk undersøgelse af portrum Tegnestuen Raadvad Maj 1995Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lille Strandstræde 13

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap