Sag: Nyhavn 35

Nyhavn 035, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 35
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 035
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1700, kvist ombygget til fuld etage ca. 1783, etage påbygget 1835) og det hermed sammenbyggede sidehus. F. 1945. Udv. 1979.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-05-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-168/80

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
02-11-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-221/1/79

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 35

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap