Sag: Kronprinsessegade 22-24

Kronprinsessegade 022-024, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 22-24
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 022-024
Kommune:
København
Omfang:
Forhusene (1807-08 af Andreas Hallander og A.C. Wilcken). Nr. 22: F. 1918. Nr. 24: F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-05-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kronprinsessegade 22

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap