Sag: Sankt Annæ Plads 7

Sankt Annæ Plads 7, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Annæ Plads 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Annæ Plads 7
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1750 af Niels Eigtved, ombygget ca. 1850). F. 1932. *
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-09-1932
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-11-2008
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.83.03/101-0018


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Sankt Annæ Plads 7 Matr.nr. 110, Sankt Annæ Øster kvarter Farvearkæologisk undersøgelse af facade og gårdside Arkitekt Lene Larsen 9 sider + 12 sider foto April 1997Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sankt Annæ Plads 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap