Sag: Mahnfeldts Gård

Nyhavn 065, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mahnfeldts Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 065
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1737), sidehus i vest (mellem 1739 og 1756), sidehus i øst (mellem 1756 og 1801), vestlige baghus (1731) og østlige baghus (ca. 1700). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-01-1992
Journal nr.:
426/101-0096

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-03-1951
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 65

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap