Sag: Studiestræde 5-9

Studiestræde 005, 007 og 009, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Studiestræde 5-9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Studiestræde 005, 007 og 009
Kommune:
København
Omfang:
Forhusene (nr. 5: 1796; nr. 7: 1807-08 af Jacob Lynge; nr. 9: 1798-99 af Michael Bälckow). F. 1951.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0017


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Studiestræde 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap