Sag: Guldmagerens Hus

Nyhavn 059, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Guldmagerens Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 059
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1689 og senere) med side- og baghus. F. 1945. Udv. 1984.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-02-1987
Journal nr.:
651-15-59/81

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
12-04-1984
Journal nr.:
621-15-261/83

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nyhavn 059, Sankt Annæ Ø. kv. 30. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 3 sider. Claus Seger Jakobsen/Arkitekstudio. Maj 1991.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 59

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap