Sag: Wildersgade 40

Wildersgade 040, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Wildersgade 40
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Wildersgade 040
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1738, grundmuret til gaden og forhøjet med to etager i 1793). F. 1964.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-08-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Wildersgade 40

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap