Sag: Ny Kongensgade 11

Ny Kongensgade 011, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ny Kongensgade 11
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ny Kongensgade 011
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset og det hermed sammenbyggede bindingsværkssidehus (1730'rne). F. 1976.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-12-1976
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-73/75

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-11-1976
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-73/75


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ny Kongensgade 11A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap