Sag: Kronprinsessegade 40

Kronprinsessegade 040, hj. af Dronningens Tværgade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 40
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 040, hj. af Dronningens Tværgade
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1810-11 af Thomas Blom). F. 1950.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kronprinsessegade 040. Sankt Annæ V. kv. 401c. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 4 sider. Usigneret. Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kronprinsessegade 40

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap