Sag: Korntørringsmagasinet

Toldbodgade 024-028, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Korntørringsmagasinet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Toldbodgade 024-028
Kommune:
København
Omfang:
De to store sammenbyggede pakhuse (1787, mellembygningen fra 1885). F. 1959.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-12-1994
Journal nr.:
926/101-0057

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-04-1959
Journal nr.:
6/59


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Toldbodgade 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap