Sag: P.C. Skovgaards Villa

Rosenvængets Hovedvej 027, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
P.C. Skovgaards Villa
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rosenvængets Hovedvej 027
Kommune:
København
Omfang:
Villaen (1860 af J.D. Herholdt). F. 1977.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
31-07-1986
Journal nr.:
626-15-65/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-11-1977
Journal nr.:
66-15-97/76


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rosenvængets Hovedvej 27A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap