Sag: Pilestræde 41-45

Pilestræde 041-045, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Pilestræde 41-45
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Pilestræde 041-045
Kommune:
København
Omfang:
Forhusene, de hermed sammenbyggede sidehuse (41: 1784-86; 43-45: 1784-85; alle af J. Boye Junge) samt de to fritliggende baghuse. F. 1945. Udv. 1985.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
01-09-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-296/84

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-10-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-365/1/83

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
15-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
13-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Pilestræde 041-045, Købmager kv. 80. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 9 sider (håndskrevet). Udskrift af arkivalier. Usigneret. Udateret.Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Pilestræde 43
Fredet bygning Pilestræde 41
Fredet bygning Pilestræde 45

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap