Sag: Københavns Domhus

Nytorv 25 og Kattesundet 13, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Københavns Domhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nytorv 25 og Kattesundet 13
Kommune:
København
Omfang:
Hele komplekset også mod Slutterigade, Kattesundet samt porten mod Frederiksberggade (1805-15 af C.F. Hansen). F. 1951.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
18-06-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.82.05/101-0002


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nytorv 025 og Kattesundet 013, Domhuset, Vester kv. 1. Summarisk bygningsarkæologisk beskrivelse. 5 sider. Ole Drachmann/Erik Møller. December 1986. Nytorv 025 og Kattesundet 013, Domhuset, Vester kv. 1. Farvearkæologisk undersøgelse. Forhallens loft, vægge, søjler og træværk. 3 sider samt tegninger. Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Bevaringssektionen. August 1988.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nytorv 25

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap