Sag: Gammel Strand 48 og Læderstræde 15

Gammel Strand 048 og Læderstræde 015, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Strand 48 og Læderstræde 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Strand 048 og Læderstræde 015
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset med sidehus mod nord samt forhus mod Læderstræde med sidehus mod syd (Gammel Strand 48 fra 1750-51 af Philip de Lange, efter brand 1795 ombygget 1796-97, kvisten fra 1930; Læderstræde 15 fra 1796 af J.C. Taubert). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-04-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-07-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gammel Strand 048, Strand kv. 14. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 2 sider samt arkivudskrifter (19 sider). Søren Lundqvist og Karl Peder Pedersen. Januar 1988.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammel Strand 48

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap