Sag: Gammel Strand 44

Gammel Strand 044, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Strand 44
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Strand 044
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset med de to sidehuse samt baghus (1797 af F.C.G. Koop, fjerde etage forhøjet 1855, kvisten fra 1930). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-10-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0005

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gammel Strand 044, Strand kv. 12. Summarisk bygningsarkivalsk undersøgelse. 1 side (arkivudskrift). Det Særlige Bygningssyn. Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammel Strand 44

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap