Sag: Nikolajgade 22 og Dybensgade 19

Nikolajgade 022, Dybensgade 019, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nikolajgade 22 og Dybensgade 19
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nikolajgade 022, Dybensgade 019
Kommune:
København
Omfang:
Forhus mod Nikolajgade og Dybensgade samt pakhus mod Dybensgade (1799). F. 1945.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-01-1998
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/101-0147


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Dybensgade 19
Fredet bygning Nikolajgade 22

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap