Sag: Den Collinske Gård

Amaliegade 9 og 9 B, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den Collinske Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amaliegade 9 og 9 B
Kommune:
København
Omfang:
Det tilbagetrukne forhus (1751-52, frontispice erstattet med nuværende kvist mellem 1768 og 1801) med tilstødende sidehus på seks fag og smedejernsgitter med sandstenspiller (ca. 1800) mod Amaliegade samt baghuset. F. 1918.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Stakit

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-11-1981
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
18-04-1978
Journal nr.:
66-15-495/76

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-07-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Amaliegade 9
Fredet bygning Amaliegade 9B

Fredede omgivelser: 1

Signatur Stakit


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap