Sag: Sankt Annæ Gade 10 (fredning ophævet)

Sankt Annæ Gade 10, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Annæ Gade 10 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Sankt Annæ Gade 10
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1750). F. 1950.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-02-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-77/87

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-10-2018
Begrundelse:
Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at forhuset i det ydre er med til at opretholde den traditionelle bygningsstruktur og et traditionelt arkitektonisk udtryk på Christianshavn. Der er dog foretaget bygningsmæssige ændringer, der svækker husets kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. I det ydre gælder det mod gaden den manglende kældernedgang samt tagvinduerne i gavlkvistens tagflader og mod gården de franske døre samt den indeliggende altan. I det indre har Sankt Annæ Gade 10 dele af strukturerne fra en traditionel planløsning, da indgangen i Nørregade giver adgang til en gennemgående forstuegang, hvor en smal ligeløbstrappe forbinder etagerne. Der er dog markante, nyere elementer i planløsningen, som sekundære funktioner mod gaden og flere etager med åben plan. Hertil kommer, at forhuset i overvejende grad har en nyere materialeholdningen, bygningsdele og –detaljer, som er fremmed for bygningstypens alder og arkitektur, herunder gulve, lofter, vægge, døre og gerichter samt indbygget spotbelysning i loftet. De traditionelle dele af planløsningen vurderes ikke at være tilstrækkeligt til en opretholdelse af fredningen. Det er således kun få og rekonstruerede bygningsdele, der viser tilbage til den stilperiode og kulturhistorie, som huset repræsenterer. Det er Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at forhuset i Sankt Annæ Gade 10 med sine nyere planelementer, bygningsdele og materialeholdning ikke længere meningsfuldt kan behandles som fredet.
Journal nr.:
16/04910


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Sankt Annæ Plads 010, Sankt Annæ Ø. kv. 138 (ændret fra mnr. 60). Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider. Signeret H.B.B. 1964.Omfattede bygninger: 1


SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Sankt Annæ Gade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap