Sag: Sankt Annæ Gade 10

Sankt Annæ Gade 010, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Annæ Gade 10
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Annæ Gade 010
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1750). F. 1950.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-02-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-77/87

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Sankt Annæ Plads 010, Sankt Annæ Ø. kv. 138 (ændret fra mnr. 60). Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider. Signeret H.B.B. 1964.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sankt Annæ Gade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap