Sag: Amaliegade 37

Amaliegade 037, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Amaliegade 37
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amaliegade 037
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset og det dertil stødende smalle sidehus (1781-82 af C.F. Harsdorff, portfløjen tilbygget 1921). F. 1951.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-05-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-600/82

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Amaliegade 37

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap