Sag: Store Kongensgade 080

Store Kongensgade 080, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Store Kongensgade 080
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kongensgade 080
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1748, forhøjet og delvis grundmuret mellem 1748 og 1783). F. 1979.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-12-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-83/78

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-06-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-547/81


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Store Kongensgade 080, Sankt Annæ Ø. kv. 254. Bygningshistorisk undersøgelse. 28 sider inkl. tegninger. Tegnestuen Kvisten. Oktober 1983.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Kongensgade 80

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap