Sag: Amalienborg

Amalienborg, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
20
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Amalienborg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amalienborg
Kommune:
København
Omfang:
"De fire palæer med sidebygninger og pavilloner af Niels Eigtved m.fl. (sydlige palæ, ""Schacks palæ"", opført 1750-56; østlige palæ, ""Brockdorffs palæ"", opført 1750-60; nordlige palæ, ""Levetzaus palæ"", opført 1750-60, hovedbygningens facade ændret omkring de opr. indgangsporte til vestibulen 1794; vestlige palæ, ""Moltkes palæ"", senere ""Chr. VII's palæ"", opført 1750-54; samtlige mellembygninger mod pladsen forhøjet med en etage omkring 1794); kolonnaden (tilbygget 1794 af C.F. Harsdorff); volieren bag ""Chr. VII's palæ"" (1760'erne af Nicolas-Henri Jardin) samt staldbygninger mod Fredericiagade (ca. 1800). F. 1918."
Antal bygninger:
20
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Småbygninger

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Amalienborg, Chr. VII's palæ (Moltkes palæ). Sankt Annæ Ø. kv. 150. Farvearkæologisk undersøgelse. Den oprindelige vestibules vægniche. Nederste del i kælderetagen. 2 sider samt fotografier (6 optagelser). Jørgen Høj Madsen/Nat.mus. Farvekonserveringen. November 1977. Amalienborg, Chr. VII's palæ (Moltkes palæ). Sankt Annæ Ø. kv. 150. Bygningshistorisk undersøgelse. Magisterkonferens ved Institut for Kunsthistorie, Kunstakademiet. 36 sider. Hanne Raabyemagle. December 1980. Amalienborg, Chr. VII's palæ (Moltkes palæ). Sankt Annæ Ø. kv. 150. Bygningshistorisk undersøgelse. 108 sider samt kort og tegninger. Preben Mellbye-Hansen for Boligministeriets Ejendomsdirektorat. 1983. Amalienborg, Chr. VIII's palæ (Levetzau's palæ). Sankt Annæ Ø. kv. 148. Farvearkæologisk undersøgelse. 100 sider incl. fotografier, skitser m.m. Kursusopgave fra Konservatorskolen, Kunstakademiet. Lena Dahlén m.fl. 1988. Amalienborg, Chr. IX's palæ (Schack's palæ). Sankt Annæ Ø. kv. 124. Trapperum, riddersal og trongemak. Farvearkæologisk undersøgelse. 18 sider samt fotografier (94 optagelser). Ole Alkærsig. December 1967. Amalienborg, alle 4 palæer. Sankt Annæ Ø. kv. 124, 125, 148, 150. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 4 sider (håndskrevet). Usigneret (Allan Tønnesen). Udateret.


Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap