Sag: Kompagnistræde 10

Kompagnistræde 010, hj. af Badstuestræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kompagnistræde 10
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kompagnistræde 010, hj. af Badstuestræde
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnebygningen med sidehus (1795-96). F. 1939.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-04-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0047

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
2/38

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-01-1939
Begrundelse:
Journal nr.:
2/38


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kompagnistræde 010/Badstuestræde 022, Snarens kv. 65. Bygningshistorisk undersøgelse. 13 dobbeltsider inkl. illustrationer. Lau Lauridsen og Trine Søbjerg Nielsen/Karsten Rønnow. Juli 1986.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kompagnistræde 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap