Sag: Slotsforvalterboligen

Øster Voldgade 004 B, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slotsforvalterboligen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Øster Voldgade 004 B
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1688, forhøjet 1777) med tilhørende sidehus (slutningen af 1700-tallet) og baghus (ca. 1850) samt den én-etages længe med slotsgartnerbolig (slutningen af 1600-tallet) og overvintringshuset (slutningen af 1700-tallet). F. 1964.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
28-02-1973
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-08-1964
Journal nr.:
6/64

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
07-03-2001
Journal nr.:
1996-917/101-0010


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Øster Voldgade 4B
Fredet bygning Øster Voldgade 4B
Fredet bygning Øster Voldgade 4B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap