Sag: Gammel Strand 40 og Læderstræde 9

Gammel Strand 040 og Læderstræde 009, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Strand 40 og Læderstræde 9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Strand 040 og Læderstræde 009
Kommune:
København
Omfang:
Forhus mod Gammel Strand med sidehus (1799-1801) og forhus mod Læderstræde (1830). F. 1945.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-10-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0004

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Gammel Strand 40
Fredet bygning Læderstræde 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap