Sag: Den Barnekowske Ejendom, De Conincks Gård

Store Kongensgade 072, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den Barnekowske Ejendom, De Conincks Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kongensgade 072
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset med de dertil stødende sidehuse samt den med søndre sidehus sammenbyggede mellembygning (1797, muligvis af Joseph-Jacques Ramée). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Journal nr.:
6/49

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
22-11-1926
Journal nr.:
62/24

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-03-1997
Journal nr.:
1996-926/101-0129


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Kongensgade 72

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap