Sag: Den Hirschsprungske Samling

Stockholmsgade 20, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Museum
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den Hirschsprungske Samling
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stockholmsgade 20
Kommune:
København
Omfang:
Museumsbygningen (1908-11 af H.B. Storck), de forsænkede gårde og omgivende mure samt forpladsen med gitteret langs gaden. F. 1995.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Museum
Bebyggelsestype:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Stakit ; Gårdrum, gårdsplads ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-10-1995
Begrundelse:
Bygningsanlægget repræsenterer de fremragende kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. Bygningens arkitektoniske fremtoning afspejler en tolkning af den antikke klassiske stil. Ved sit entydige stilpræg adskiller bygningen sig fra samtidens øvrige historicistiske arkitektur, hvor stilblandingen - med lån af motiver fra forskellige arkitekturhistoriske perioder - er fremherskende. Bygningens arkitektoniske karakteristika peger samtidig frem mod de følgende års mere strenge nyklassicistiske stil. Bygningen er således et vigtigt mellemled i overgangen fra historicisme til nyklassicisme i dansk arkitekturhistorie.
Journal nr.:
911/101-0072


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stockholmsgade 20

Fredede omgivelser: 4

Signatur Mur
Signatur Stakit
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap