Sag: Toldvagten

Folke Bernadottes Allé 045, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Toldkammer
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Toldvagten
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Folke Bernadottes Allé 045
Kommune:
København
Omfang:
Hovedbygningen (1894 af Erik Schiødte), sidelængen (1918 af J.C.M. Agerskov) og den treetages tilbygning (1932 af John Dich) samt de omgivende perroner med støbejernssøjler. F. 1988.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Toldkammer
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Bygningsværker

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-02-1996
Journal nr.:
926/101-0101

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-01-1996
Journal nr.:
917/101-0026

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-09-1988
Journal nr.:
621-15-427/87


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Folke Bernadottes Allé 45

Fredede omgivelser: 1

Signatur Bygningsværker


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap