Sag: Vandkunsten 10

Vandkunsten 10, hj. af Gåsegade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vandkunsten 10
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vandkunsten 10, hj. af Gåsegade
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1802-03). F. 1945. *
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
29-09-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
411/101-0099

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-09-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-12-2008
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.83.03/101-0016


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vandkunsten 010, Vester kv. 150b. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider (håndskrevet). Usigneret (Allan Tønnesen). Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vandkunsten 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap