Sag: Sankt Petri Plejehus, Thymes og Pelts Stiftelse

Larslejsstræde 007, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Petri Plejehus, Thymes og Pelts Stiftelse
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Larslejsstræde 007
Kommune:
København
Omfang:
Det trefløjede bygningsanlæg samt gårdhaveanlægget, som omkranses af bebyggelsen (1899 af Fr.L. Levy). F. 1990.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Have ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-02-1991
Journal nr.:
426/101-0078

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-09-1990
Journal nr.:
411/101-0031


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Larslejsstræde 7

Fredede omgivelser: 2

Signatur Have
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap