Sag: Studiestræde 21

Studiestræde 021, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Studiestræde 21
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Studiestræde 021
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1797 af Christian Martens, forhøjet med en etage 1890). F. 1951.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-04-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-10-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0129


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Studiestræde 21 Matr.nr. 63, Nørre kvarter Farvearlæologisk undersøgelse Nationalmuseet 2 sider + 5 sider foto August 1996Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Studiestræde 21

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap