Sag: Wildersgade 58

Wildersgade 58, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Wildersgade 58
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Wildersgade 58
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (beg. 1700-tallet). F. 1981.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-10-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-196/81


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Wildersgade 058, Christianshavns kv. 84. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider. Kjeld Borch Vesth. April 1981. Wildersgade 058, Christianshavns kv. 84. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider. Allan Tønnesen. Oktober 1981.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Wildersgade 58

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap