Sag: Nørre Voldgade 48

Nørre Voldgade 48, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørre Voldgade 48
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nørre Voldgade 48
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1831-32). F. 1939. Ophævet 2014.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
15-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-01-1939
Begrundelse:
Journal nr.:
2/38

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
07-11-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Nørre Voldgade 48, Københavns Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Nørre Voldgade 48 er i det ydre velbevaret, men i det indre er planløsningen væsentligt ændret, og bygningen fremstår med nyere overflader og bygningsdele, der er fremmede for bygningens alder og arkitektur.
Journal nr.:
2013-7.82.04/101-0002

Type:
Scanjour nr
Dato:
07-11-2014
Journal nr.:
2013-7.82.04/101-0002


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Nørre Voldgade 48

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap