Sag: Søetatens Pigeskole

Borgergade 111, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søetatens Pigeskole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Borgergade 111
Kommune:
København
Omfang:
Den firefløjede tidl. skolebygning, murene ud mod Borgergade og Gernersgade, den tidl. portnerloge samt den tidl. funktionærbolig (1858 af Bernhard Seidelin). F. 1992.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-12-1992
Journal nr.:
911/101-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-09-1992
Journal nr.:
426/101-0109


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Borgergade 111
Fredet bygning Borgergade 111
Fredet bygning Borgergade 111

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap