Sag: Pantomimeteatret

Vesterbrogade 3, Tivoli, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Pantomimeteatret
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vesterbrogade 3, Tivoli
Kommune:
København
Omfang:
Teaterbygningen (1874 af Vilhelm Dahlerup). F. 1979.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-02-1979
Journal nr.:
66-15-133/76


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vesterbrogade 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap