Sag: Gothersgade 33-33 A og Store Regnegade 19 A-B (fredning ophævet)

Gothersgade 33-33 A og Store Regnegade 19 A-19 B, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gothersgade 33-33 A og Store Regnegade 19 A-B (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Gothersgade 33-33 A og Store Regnegade 19 A-19 B
Kommune:
København
Omfang:
De to forhuse mod Gothersgade og forhuset mod Store Regnegade (1700-tallet, senere ombygget) samt de to sidehuse mod Ny Østergade og pakhuset i gården. F. 1975.* Ophævet 2016
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-04-1975
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-04-1975
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
22-11-2016
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at de to forhuse mod Gothersgade og forhuset mod Store Regnegade (1700-tallet, senere ombygget) samt de to sidehuse mod Ny Østergade og pakhuset i gården på Gothersgade 33A-33B og Store Regnegade 19A-19B, Københavns Kommune, ud fra en samlet vurdering har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. I det ydre har bygningerne til dels bevaret et traditionelt ydre, dog er facadernes underetage domineret af et nyere udtryk, som i væsentlig grad har forringet den arkitektoniske værdi, ligesom gennembrydningen af bygningshjørnet virker stærkt skæmmende. Porten og portrummet er velbevaret, og gårdsiderne har i store træk bevaret et traditionelt udtryk med ældre vinduer og hejsekviste. I det indre har enkelte lejligheder og rum bevaret et ældre interiør med bræddegulve, lysningspaneler, vinduesindfatninger og loftsstukkatur. Hertil kommer de delvist bevarede, ældre trappeløb. Størstedelen af bygningernes indre er dog kendetegnet ved nyere, åbne og opbrudte planløsninger, åbne køkkener og nyere overflader, herunder laminatgulve, plane døre og gerichter, lette skillevægge med strukturvæv og enkelte steder sænkede lofter med indbygget spotbelysning. Der er tillige på flere etager foretaget gennembrud mellem de to forhuse mod Gothersgade og mellem sidehuset mod Ny Østergade og forhuset mod Store Regnegade. Ændringerne i bygningernes indre er ikke foretaget i forståelse for bygningernes ydre fremtræden, arkitektur eller alder, hvilket i væsentlig grad har svækket de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.
Journal nr.:
16/03394

Type:
Scanjour nr
Dato:
25-06-2018
Journal nr.:
16/03394

Type:
Scanjour nr
Dato:
25-06-2018
Journal nr.:
16/03394


Omfattede bygninger: 2


Bygning med bevaringsværdi 4 Store Regnegade 19B
Bygning med bevaringsværdi 1 Gothersgade 33A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap