Sag: Larsbjørnsstræde 8

Larsbjørnsstræde 008, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Larsbjørnsstræde 8
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Larsbjørnsstræde 008
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1797 af Philip Lange og L.L. Thrane). F. 1959.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-09-2002
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0029


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Larsbjørnsstræde 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap