Sag: Fiolstræde 20 og Krystalgade 16

Fiolstræde 20 og Krystalgade 16, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fiolstræde 20 og Krystalgade 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fiolstræde 20 og Krystalgade 16
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnebygningen ved Krystalgade samt det femfags forhus Krystalgade 16 (1810-11). F. 1951. *
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-10-2017
Journal nr.:
17/07438


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Fiolstræde 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap