Sag: Sundorphs Hus

Ved Stranden 010, hj. af Boldhusgade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sundorphs Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ved Stranden 010, hj. af Boldhusgade
Kommune:
København
Omfang:
Forhus mod Ved Stranden og Boldhusgade samt sidehus (1796-97). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-08-1990
Journal nr.:
426/101-0068

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
21-03-1951
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Ved Stranden 010, Øster kv. 156. Bygningshistorisk undersøgelse. 45 sider (upagineret) inkl. tegninger. Fotografier (137 optagelser). Mette Maegaard Nielsen/Tegnestuen Kvisten. Februar 1991.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ved Stranden 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap