Sag: Kancellibygningen

Slotsholmsgade 004, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kancellibygningen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsholmsgade 004
Kommune:
København
Omfang:
Hovedfløjen mod Slotsholmsgade med sidebygninger mod nordvest (Slotspladsen) og sydøst (1715-20 af Johan Conrad Ernst). F. 1918.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Slotsholmsgade 002-004, Kancellibygningen, Strand kv. 78. Farvearkæologisk undersøgelse. ""Struenses værelse"". 5 sider samt fotografier (5 optagelser). Ole Alkærsig og Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Bevaringssektionen. Juni 1989. Slotsholmsgade 002-004, Kancellibygningen, Strand kv. 78. Farvearkæologisk undersøgelse. Vindue over dør i rum 818. 2 sider samt fotografier (3 optagelser). Ole Alkærsig og Søren Møller/Nat.mus., Bevaringsafdelingen. September 1991. Slotsholmsgade 002-004, Kancellibygningen, Strand kv. 78. Bygningsarkæologisk undersøgelse. Rum 810 - 819 på 1. sal. 34 sider inkl. tegninger og fotografier. Søren Lundqvist. November 1991. Slotsholmsgade 002-004, Kancellibygningen, Strand kv. 78. Farvearkæologisk undersøgelse. Rum 863 og rum 864 - 65 på 1. sal. 6 sider samt fotografier (13 optagelser). Ole Alkærsig og Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Bevaringsafdelingen. December 1991. "Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsholmsgade 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap