Sag: Kaffebrænderiet Merkur

Hermodsgade 024 og Sigurdsgade 025, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kaffebrænderi
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kaffebrænderiet Merkur
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hermodsgade 024 og Sigurdsgade 025
Kommune:
København
Omfang:
Kaffebrænderibygning (1932 af Carl Servais). F. 1994.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kaffebrænderi
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-04-1994
Journal nr.:
926/101-0043

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-02-1994
Begrundelse:
Kaffebrænderiet er et typisk og velbevaret eksempel på denne bygningstype. Med sine skorstene og vinduesfattige facade afspejler bygningen sin funktion som kaffebrænderi. Bygningen er tillige et karakteristisk eksempel på den rationalistiske/nyklassicistiske stil i mellemkrigstidens fabriksarkitektur.
Journal nr.:
911/101-0020


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hermodsgade 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap