Sag: Lille Strandstræde 3

Lille Strandstræde 003, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lille Strandstræde 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lille Strandstræde 003
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus (1785, forhøjet 1832, facadeudsmykning 1832). F. 1979.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-02-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-528/78

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-01-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-528/0/78


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lille Strandstræde 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap