Sag: Nyhavn 33

Nyhavn 33, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 33
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 33
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1696, forhøjet 1767 og 1853), det østre sidehus (1784, forhøjet 1853), det vestre sidehus (nordlige del 1784, forhøjet 1833, sydlige del 1833) samt hegnsmuren mellem østre og vestre sidehus. F. 1945. Udv. 1951. Udv. 2001.
Beskrivelse:
Jf. bilag til Bygningssynets møde den 20. september 2000. Beskrivelse: Bygningskomplekset består af et forhus (fredet 1945 og udvidet 1951) og to ikke fredede sidehuse. Forhuset har blankmuret overfacade og pudset og malet underfacade. Mod gården er alle bygninger pudsede og gulkalkede. Forhuset må i lighed med de fleste andre gadehuse i Nyhavn antages at være opført sidst i 1600-tallet. Det er tidligst beskrevet i 1712. Det var grundmuret, men oprindelig kun i to etager med kvist over to fag. Huset havde indvendig trappe. Det østre sidehus var ligeledes i to etager, men i bindingsværk. Det var da indrettet med selvstændige boliger i hver etage, med adgang til den øverste ved en udvendig trappe og svalegang. I 1767 blev forhuset og sidehuset forhøjet med én etage med bibeholdelse af frontkvisten mod gaden. I 1784 blev sidehuset nyopført i grundmur og sat i forbindelse med boligerne i forhuset. Forbindelsen er formidlet af et skråt hjørnefag, der giver lys til den stue, der er delvis beliggende i forhuset. Samtidig opførtes på ejendommens nordvestlige del et grundmuret brændekammer på tre fag og i én etage. De tre fag har stået som åbne arkadebuer, der endnu er synlige som tilmurede buer. I 1833 blev forhusets indvendige trappe nedtaget og erstattet af et trappehus med halvmansard mellem forhuset og brændehuset, der samtidig forhøjedes med to lave etager og halvmansard. Trappen er en senklassicistisk trappe med drejede balustre, der på midten har et riflet led. Trappehuset viser sig mod gården som en tofags bygning, hvor det ene vindue giver lys til trappen, mens det andet hører til et spisekammer, der står i forbindelse med forhusets køkken. De lave etager i den nordlige del havde oprindelig adgang via en simpel stige mellem etagerne, men har nu adgang fra hovedtrappen. de anvendes til sekundære funktioner til lejlighederne i forhuset (pulterkammer, strygestue, atelier). Vedligeholdelsestilstand: Huset er velholdt, men har en del sætningsrevner, specielt i trappehuset. Det forestår nu en istandsættelse, der vil stabilisere bygningen. Planforhold: Kommuneatlas: Der er udarbejdet kommuneatlas for Københavns Kommune, Indre By. Bygningerne er heri karakteriseret som værende af høj bevaringsværdi (1).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
02-10-2001
Begrundelse:
Jf. brev af den 8. maj 2001. Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at Skov- og Naturstyrelsen finder, at Nyhavn 33, sidehusene, har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udvidelse af fredningen. Forhuset er opført sidst i 1600-årene i to etager og forhøjet med en etage i 1767 og endnu en etage 1853. I sin ydre arkitektur afspejler det tidspunktet for den sidste ombygning. Sidehusene er kommet til efterhånden og i flere etaper. De udgør integrerede dele i boligerne i forhuset, og gårdfacaderne har et fælles arkitektonisk udtryk. Specielt bemærkes hovedtrappen fra 1833, det åbne ildsted i stueetagen samt fyldingsdøre med gerichter i alle etagerne.
Journal nr.:
2001-912/101-0008


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 33

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur
Hegnsmuren mellem østre og vestre sidehus


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap