Sag: Hyskenstræde 9

Hyskenstræde 009, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hyskenstræde 9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hyskenstræde 009
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1798-99, totalt ombygget på nær gadefacaden 1834). F. 1964.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-08-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/101-0177


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hyskenstræde 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap