Sag: Søndre Pavillon ved Kunstindustrimuseet (Amaliegade)

Amaliegade 027, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndre Pavillon ved Kunstindustrimuseet (Amaliegade)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amaliegade 027
Kommune:
København
Omfang:
Pavillonbygningen med mure og gitter i tilslutning til denne (1755-57 af Lauritz de Thurah) samt den omgivende brolægning. F. 1944. Udv. 1986.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur ; Stakit ; Belægning, fortov

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
04-09-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-365/86

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-12-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-4-38/81

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1944
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Amaliegade 27

Fredede omgivelser: 3

Signatur Mur
Signatur Stakit
Signatur Belægning, fortov


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap