Sag: Glacisgaarden

Østbanegade 011, Trondhjems Plads 002, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Glacisgaarden
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østbanegade 011, Trondhjems Plads 002
Kommune:
København
Omfang:
"Etagebeboelseshuset ""Glacisgaarden"" (1903-04 af Aage Langeland-Mathiesen). F. 2001.*"
Beskrivelse:
"Jf. materiale til Bygningssynsmøde den 21. juni 2000. Beskrivelse: ""Glacisgaarden"", der er beliggende med vid udsigt over banelegemet og Langelinie, er et hjørnehus med syv fag mod Østbanegade, et affaset hjørnefag og fire fag mod Trondhjemsgade. Ejendommen, der er i fire etager samt kælder, er udformet i et karakteristisk ""Wiener-jugend"" inspireret formsprog, tydeligst udtrykt i de dekorative, halvrunde frontoner over facadernes midtrisalitter og i de nyistandsatte altaners slyngede smedejernsornamenter. Facaderne er pudset i en lys beige kalkmørtel, hvorimod den kvaderfugede kælderetage har grøn puds. Heltaget, der foruden de halvrunde frontoner er udstyret med en række oprindelige kviste, er mod gaden teglhængt med sortglaserede tagsten, med mod gården skifertækket. Nedløbsrør og tagrender er af zink. Ejendommens vinduer, hvis stik veksler fra etage til etage, er hovedsageligt de oprindelige vinduer med hvidmalet træværk og sålbænke i skifer. Dog har man udskiftet vinduerne på 3. sal mod Østbanegade samt lejlighedens tilhørende altandør mod Trondhjems Plads og det ene af loftsetagens ovale vinduer med termovinduer i hvidmalede rammer. Den tofløjede hoveddør - med et karakteristisk, ""svunget"" jugendinspireret overvindue - er den originale dør og er - ligesom den tofløjede port mod Trondhjems Plads - grønmalet. Ejendommens gårdside er i gul blankstensmur med rustikeret, gråpudset stueetage. På gårdsiden har man ligeledes bibeholdt de oprindelige - hovedsageligt trerammede - vinduer med grønmalet træværk samt trappens blyindfattede ruder. Dog er tagetagens kvistvinduer og to vinduer på 3. sal mod Østbanegade udskiftet med termovinduer i grønmalede rammer og karme. Gårdsidens bankealtaner med rækværk af smedejern er bevaret, men i betonen ses skader ved de bærende jernbjælker. Fra indgangsdøren mod Østbanegade har man adgang til en foyer med tøndehvælvet stukloft, stukrelieffer med blomstermotiver samt marmortrappe, hvorfra der - gennem en tofløjet svingdør i mørktpoleret træ med messingbeslag - er adgang til selve trapperummet, der har en elegant, halvcirkulær afslutning ud mod gården. Trapperummet har hvidmalede vægpaneler og herover vægfelter, malet i gult, indrammet af turkise borter. På hver afsats ses et stort vindue med farvede, blyindfattede ruder med dekorative mønstre. Selve trappen har linoleumsklædte trin, hvidmalede, drejede jernsprosser og håndlister i mørkt, lakeret træ. på hver etage er der to lejligheder, alle med en ådret hoveddør i marmoreret indfatning. De i alt ti lejligheder har ifølge ejer forholdsvis intakte grundplaner, udformet over to forskellige planløsninger. Således har lejlighederne mod Østbanegade 4½ værelse, mens lejlighederne mod Trondhjems Plads har 5½. Begge lejlighedstyper har forstue, forbundet med en korridor, og herfra er der adgang til dagligstue, spisestue og herreværelse mod gaden, mens køkken, bad og pigeværelse er placeret mod gården og soveværelset(-erne) mod hhv. gården og gaden. De besigtigede lejligheder fremtræder hovedsageligt med deres oprindelige bræddegulve, alle har bevaret de klassicistiske stuklofter med tandsnit, de originale, hvidmalede fyldningsdøre, lysningspaneler og en stor del af det øvrige snedkerinventar, foruden at mange lejligheder har bibeholdt stuernes hvide kakkelovne. Vedligeholdelsestilstand: Ejendommen, hvis facader, altaner og tag netop er istandsat, fremtræder vel vedligeholdt. Dog ses der revner i betonen i gårdsidens bankealtaner. Planbestemmelser: Vil blive oplyst på mødet. Kommuneatlas: Ejendommen har i bydelsatlas Østerbro høj bevaringsværdi."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Begrundelse:
Jf. brev af den 18. december 2000. Begrundelsen for fredningen er, at hjørnehuset med dets karakteristiske, ornamenterede facader med halvovale frontispicer, dekorative smedejernsaltaner og indgangsdør med svunget overvindue er et af Københavns få huse i Jugendstil og derfor indtager en væsentlig plads i såvel dansk arkitekturhistorie som blandt Østerbros etageboligbebyggelse. Hertil kommer ejendommens velbevarede interiører, herunder trapperummet med tøndehvælvet stukloft, vægpaneler og mørke trædøre i marmorerede indfatninger.
Journal nr.:
2001-911/101-0021

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-12-2001
Journal nr.:
2001-926/101-0006


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Østbanegade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap