Sag: Palæ-garagerne

Dronningens Tværgade 4, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Servicestation / garageanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Palæ-garagerne
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dronningens Tværgade 4
Kommune:
København
Omfang:
Palæ Garager. Garageanlægget samt overdækningen af tankstationen ved anlæggets udkørsel (1933 af Oscar Gundlach-Pedersen og Højgaard & Schultz). F. 1994.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Servicestation / garageanlæg
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Anlæg

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-10-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0094

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-07-1994
Begrundelse:
Garageanlægget er den første danske bygning af denne type, og den afspejler herved den begyndende bilisme i mellemkrigstidens Danmark.
Journal nr.:
911/101-0019


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Dronningens Tværgade 4B

Fredede omgivelser: 1

Signatur Anlæg


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap