Sag: Ved Stranden 16

Ved Stranden 016, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ved Stranden 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ved Stranden 016
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1748 af Philip de Lange, forhøjet 1886) og de to sammenbyggede sidehuse på fire fag og seks fag (1795 og 1796, forhøjet 1844, som forhuset). F. 1918. Udv. 1990.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
28-06-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
412/101-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-12-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-548/81

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
14-12-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Ved Stranden 016, Øster kv. 153a. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. Karsten Rønnow. Marts 1962. Ved Stranden 016, Øster kv. 153a. Bygningshistorisk undersøgelse. 45 sider inkl. tegninger og fotografier. Birte Skov og Andreas Malmberg/ Varmings Tegnestue. 1990. Ved Stranden 016, Øster kv. 153a. Farvearkæologisk undersøgelse. 3 panelerede stuer på 2. sal mod gaden. 5 sider samt bilag. Studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole under vejledning af Lene Larsen. Februar 1990.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ved Stranden 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap