Sag: Nybrogade 6 og Snaregade 3

Nybrogade 006 og Snaregade 003, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nybrogade 6 og Snaregade 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nybrogade 006 og Snaregade 003
Kommune:
København
Omfang:
Forhus til Nybrogade (1762-84, forhøjet 1797, 1828 og 1845), forhus til Snaregade (1733, forkortet seks fag 1845) med sidehus. F. 1945.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nybrogade 006 og Snaregade 003, Snarens kv. 3. Bygningshistorisk og -farvearkæologisk undersøgelse af Snaregade 003, 3. og 4. etage. 6 sider samt planer og fotografier (10 optagelser). Flemming Aalund. Januar 1988.Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Nybrogade 6
Fredet bygning Nybrogade 6
Fredet bygning Nybrogade 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap