Sag: Charlottenborg

Kongens Nytorv 001, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Charlottenborg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kongens Nytorv 001
Kommune:
København
Omfang:
Det firefløjede anlæg (1672 ff. formentlig af Ewert Janssen) med den hermed sammenbyggede bygning i sydøst (ca. 1730, Thorvaldsens lejlighed). F. 1918.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-07-1984
Journal nr.:
625-15-46/87

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kongens Nytorv 001, Charlottenborg Slot. Øster kv. 271. Bygnings- og farvearkæologisk undersøgelse. Kuppelsalen. 2 sider samt fotografier (10 optagelser). H. G. Thomsen og Nat.mus., Farvekonserveringen. Januar 1981. Kongens Nytorv 001, Charlottenborg Slot. Øster kv. 271. Farvearkæologisk undersøgelse. Udvendigt træværk på bygningens facader. 8 sider samt tegninger. Lene Larsen. Juni 1991. Kongens Nytorv 001, Charlottenborg Slot. Øster kv. 271. Bygningshistorisk redegørelse. Festsalen. 4 sider. Hakon Lund og Gehrdt Bornebusch. December 1991.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Kongens Nytorv 1
Fredet bygning Kongens Nytorv 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap